Progressie legaliteit online casino in Nederland

Het was de betrouwbare online casino’s al lang een doorn in het oog. Online casino’s werden allemaal op een hoop geschoven en niet zelden onbetrouwbaar en illegaal genoemd. Dat lag allesbehalve aan de goedwillende en betrouwbare online casino’s zelf. Integendeel. Al in 2011 drongen zij er bij de Nederlandse regering op aan om de online casino’s te legaliseren. Welnu, tien jaar later, zal die wens eindelijk in vervulling gaan. Vanaf begin volgend jaar namelijk, zullen de eerste licenties voor legale online casino’s in ons land de deur uitgaan. Dan moet de nieuwe Gokwet waar deze maatregel deel van uitmaakt nog wel even voor de zomer door de Eerste Kamer. Dat echter is volgens insiders een hamerstuk.

Aanvragen worden door de Kansspelautoriteit beoordeeld

Nadat deze zomer dan eindelijk ook de Eerste Kamer zich kan vinden in het legaliseren van online casino’s in Nederland, kunnen de casino’s een aanvraag indienen. Die worden vervolgens door de Kansspelautoriteit beoordeeld en als alles volgens plan verloopt, zal per 1 januari 2021 de eerste volledig legale online casino daadwerkelijk een feit zijn. Tot op de dag van vandaag worden de online casino’s ons land gedoogd. Een wet ontbrak, al golden wel duidelijke regels rondom online casino’s en online gokken. Zo mochten spelers niet actief benaderd worden middels advertenties of reclameboodschappen.

Vriend en vijand

Ondanks het feit dat heel de wereld te maken heeft met het coronavirus, denken de betrokken partijen dat de gestelde datum van 1 januari 2021 haalbaar moet zijn. Bijzonder, want nadat er al in 2011 een verzoek lag en de Tweede Kamer al in 2019 akkoord was, ligt het nu nog steeds ergens in de Eerste Kamer. Het had, zo is vriend en vijand het wel eens, allemaal al lang voor het uitbreken van het coronavirus geregeld moeten zijn. Wat zeker is, is dat de Kansspelautoriteit een concept van de nieuwe wet heeft samengesteld. In dat concept staan de regels waaraan de online casino’s straks moeten voldoen, willen ze als legaal aangemerkt worden.

Bewogen periode

Daarmee komt er een einde aan een bewogen periode die liefst tien jaar in beslag nam. Aanvankelijk wilde de Nederlandse regering de al bestaande online casino’s in de ban doen. Zij kwamen niet in aanmerking voor een licentie. Daar kwamen ze later echter op terug en dus mogen ook de bestaande online casino’s in ons land straks als ze aan de voorwaarden voldoen zich legaal noemen. De nieuwe regelgeving en het legaal maken van de online casino’s zou kunnen suggereren dat nu geen sprake is van betrouwbare partijen. Niets is echter minder waar. Nu al houden veel online casino’s zich aan de regels die nu vastgelegd zijn en is er aandacht voor zaken als bijvoorbeeld verslavingspreventie en ook nu wordt al nadrukkelijk rekening gehouden met de privacy van de online spelers.

Geplaatst door
Wanneer
4 jaar geleden
Categorie
Artikelen